Wystawiamy fakury VAT
Indywidualna wycena u klienta
Szybki kontakt gwarantowany
Profesjonalna realizacja prac hydraulicznych
Copyright
www.hydraullik-kat.pl
2014
Centralne ogrzewanie (CO)
Współczesny piec CO

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych
zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak
zakres tego pojęcia jest szerszy - jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego
z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu,
kotłowni, w tym przypadku piec nazywany jest kotłem centralnego ogrzewania, a
elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki. Do rozprowadzania
ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodną lub powietrze. Stosuje się systemy
obejmujące jedno mieszkanie (centralne ogrzewanie etażowe), jeden budynek, kilka
budynków, a nawet całe miasta. W instalacjach obejmujących jeden budynek woda
może krążyć w wyniku zmain gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne)
lub jej przepływ jest wymuszany pompą. W większych instalacjach stosuje się
wyłącznie systemy z wymuszonym obiegiem. Więcej info w google.pl
Rodzaje grzejników:

- Grzejniki konwekcyjne
- Grzejniki radiatorowe
- Grzejniki nadmuchowe
Hydraulik Katowice
tel. 730 122 606