Wystawiamy fakury VAT
Indywidualna wycena u klienta
Szybki kontakt gwarantowany
Profesjonalna realizacja prac hydraulicznych
Copyright
www.hydraullik-kat.pl
2014
Regulacja centralna
Regulacją centralną nazywane są mechanizmy pozwalające z jednego punktu domu wpłynąć na zmianę temperatury
we wszystkich lub dowolnie wybranych punktach grzewczych poprzez:
. oddziaływanie (zdalne sterowanie) urządzeniami do regulacji lokalnej - rozwiązanie to stosowane jest w
grzejnikach elektrycznych.
. zmianę ilości dostarczanego ciepła do punktów grzewczych - rozwiązanie stosowane w systemach centralnego
ogrzewania, w wyniku:
o zmniejszenia temperatury wody,
o cyklicznego włączania i wyłaczania dopływu energii (stosowane również w grzejnikach elektrycznych)

Hydraulik Katowice
tel. 730 122 606