Get in Touch
 1. Home
 2. > Blog
 3. > Blog Detail

Mô phỏng căn chỉnh lò nung clinker

Đề t i: Ph n t ch nghi n cứu hệ thống điều khiển l nung clinker trong nh m y xy măng. Đồ n gồm 5 chương, nghi n cứu v giải quyết c c vấn đề sau:1. Tổng quan về y u cầu c ng nghệ của l nung Clinker2. Ph n t ch y u cầu điều khiển l nung3. Nghi n cứu qu

 • các thiết bị trong công đoạn Lò nung để sản xuất Clinker
  các thiết bị trong công đoạn Lò nung để sản xuất Clinker

  Ng y đăng: 15/04/2013, 20:28. luận văn về c c thiết bị trong c ng đoạn L nung để sản xuất Clinker 1 I. Mục đ ch: - Vận h nh c c thiết bị trong c ng đoạn L nung để sản xuất Clinker. - Đảm bảo hệ thống thiết bị hoạt động an to n, đ p ứng đầy đủ c c y u cầu về

  Get Price
 • Lò nung clinker có dùng hai buồng đốt: buồng canxiner và
  Lò nung clinker có dùng hai buồng đốt: buồng canxiner và

  L nung clinker c d ng hai buồng đốt: buồng canxiner v l nung. Ch nh v vậy m cũng c hai hưướng cung cấp than cho hai buồng đốt n y. Bạn đang xem bản r t gọn của t i liệu. Xem v tải ngay bản đầy đủ của t i liệu tại đ y (640.39 KB, 74 trang ) Nguy n cứu hệ thống điều

  Get Price
 • Luận văn lò nung nhà máy xi măng - Tài liệu text
  Luận văn lò nung nhà máy xi măng - Tài liệu text

  C ng cụ để m phỏng qu tr nh điều khiển l nung clinker nh m y xi măng l phần mềm phần mềm tối ưu chuy n gia ( Expert Optimizer) v phần mềm Matlab& Simulink . 5. nghĩa khoa học v thực tiễn của đề t i ... dụng v o vận h nh, chỉnh định l nung clinker nh m y xi măng

  Get Price
 • Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ của lò nung
  Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ của lò nung

  Jul 28, 2018 Jul 28, 2018 X y dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ của l nung. 43 trang tranhong 28/07/2018 1500 0 Download. Bạn đang xem 20 trang mẫu của t i liệu X y dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ của l nung , để tải t i liệu gốc về m y bạn click v o n t DOWNLOAD ở tr n

  Get Price
 • PHẦN VI . TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG LÒ NUNG
  PHẦN VI . TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG LÒ NUNG

  PHẦN I:VAI TR V SỰ PH T TRIỂN CỦA XI MĂNGPHẦN II:CƠ SỞ L THUYẾT CỦA XI MĂNGI. Giới thiệu xi măng Pooclăng v ph n loại II.Th nh phần kho ng h a của clinker xi măng pooclăngIII.Nguy n nhi n liệu sản xuất xi măng pooclăngIV . C c phương ph p sản xuất xi

  Get Price
 • Đo - căn chỉnh trục quang học
  Đo - căn chỉnh trục quang học

  Đo kiểm k ch thước - chiều d i. M y thử rung s c. Đo kiểm Lực - Khối lượng. M y đo độ cứng. M y kiểm tra cơ t nh vật liệu. Hiệu chuẩn p suất - Nhiệt độ - Độ ẩm. Dụng cụ đo kh ng điện cầm tay. Thiết bị đo kiểm kh ng điện kh c. Đo lường v hiệu chuẩn tần

  Get Price
 • đồ án tự động hóa Thiết kế điều khiển tự động dây chuyền
  đồ án tự động hóa Thiết kế điều khiển tự động dây chuyền

  c-Hệ thống l nung v thiết bị l m lạnh clinker: L nung clinker của c ng ty xi măng B t Sơn c đườn k nh 4.5 m t, chiều d i 72 m t, với hệ thống sấy sơ bộ hai nh nh 5 tầng c ng hệ thống calciner, buồng trộn. Năng suất của l l 4.000 tấn linker/ng y

  Get Price
 • điều khiển tự động phân xưởng nghiền nhà máy xi măng dùng
  điều khiển tự động phân xưởng nghiền nhà máy xi măng dùng

  Đề t i: Ph n t ch nghi n cứu hệ thống điều khiển l nung clinker trong nh m y xy măng. Đồ n gồm 5 chương, nghi n cứu v giải quyết c c vấn đề sau:1. Tổng quan về y u cầu c ng nghệ của l nung Clinker2. Ph n t ch y u cầu điều khiển l nung3. Nghi n cứu qu . Nhận gi

  Get Price
 • Đề tài Hoàn thiện hình thức chế độ tiền lương, tiền thưởng
  Đề tài Hoàn thiện hình thức chế độ tiền lương, tiền thưởng

  Sep 30, 2013 Sep 30, 2013 4). Hệ thống l nung v thiết bị l m lạnh Clinker: L nung của C ng ty xi măng B t Sơn c đường k nh l 4,5 m t, chiều d i 72 m t, với hệ thống sấy sơ bộ 2 nh nh 5 tầng c ng hệ thống calciner, buồng trộn. Năng suất của l l 4000 tấn clinker/ng y đ m

  Get Price
 • Đồ án Thiết bị cơ - nhiệt Silicat: Thiết kế máy nghiền
  Đồ án Thiết bị cơ - nhiệt Silicat: Thiết kế máy nghiền

  Sep 12, 2021 Sep 12, 2021 ĐẠi hỌc quỐc gia tp. hcm trƯỜng ĐẠi hỌc b ch khoa khoa c ng nghỆ vẬt liỆu bỘ m n vẬt liỆu silicat ----- ĐỒ n thiẾt bỊ cƠ-nhiỆt silicat thiẾt kẾ m y nghiỀn ĐỨng con lĂn nghiỀn clinker v l quay nung clinker trong nh m y xi-mĂng nĂng suẤt 1.5 triỆu tẤn/nĂm tp

  Get Price
 • Thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản - TECOTEC
  Thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản - TECOTEC

  L nung; Tủ sấy; Tủ ấm-- Thiết bị kiểm tra kh ng ph hủy. M y chụp CT c ng nghiệp; ... Phần mềm m phỏng. ... căn chỉnh hệ thấu k nh; Đo g c - b n k nh - lăng k nh; K nh hiển vi - thiết bị phụ trợ

  Get Price
 • Đề tài: Ứng dụng LabVIEW điều khiển lò nhiệt ghép nối với
  Đề tài: Ứng dụng LabVIEW điều khiển lò nhiệt ghép nối với

  Jul 15, 2019 Jul 15, 2019 H nh 3.3. Điều khiển l nhiệt điện trở gh p nối với m y t nh Trong đ : - M y t nh: tạo giao diện v điều khiển l nhiệt bằng phần mềm LabVIEW th ng qua card USB_9001. 75. 63 - Card USB-9001: giao tiếp với m y t nh qua cổng USB. N

  Get Price
 • BÁO CÁO: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY
  BÁO CÁO: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY

  Sep 14, 2011 Sep 14, 2011 -Sử dụng l đứng -Sử dụng l quay -Sử dụng l quay 4.Qu tr nh -Phải trải qua giai đoạn sấy -Tương tự l đứng -L quay kh c hệ nung giảm độ ẩm từ 40% xuống thống trao đổi nhiệt, 2% th p xyclon 5.Nhiệt độ v -Nhiệt độ l rất kh đạt tới -Nhiệt độ nung

  Get Price
 • Gạch clinker (106 ảnh): là gì, lớp phủ màu trắng cho tường
  Gạch clinker (106 ảnh): là gì, lớp phủ màu trắng cho tường

  Nguy n liệu đất s t được nung trong l ở nhiệt độ cao. C c gạch nh n tạo đ p ứng y u cầu v c c cơ quan, v người ti u d ng. Sau đ , c ng ty bắt đầu sản xuất kh ng chỉ gạch, m c n gạch clinker

  Get Price
CONTACT US

Are You Looking for A Consultant?

toTop
Click avatar to contact us