Grzejniki radiatorowe

Grzejniki radiatorowe (obecnie wypierane przez grzejniki konwekcyjne). Powietrze przepływa na zewnątrz radiatora. Radiator ma rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną, wykonywaną przez wyprofilowanie, wytłoczenie, przyspawanie pasów blachy do rury w której płynie czynnik grzejący.
 
 
Wady i zalety, porównanie z konwekcyjnymi:
  • zajmują większą powierzchnię ściany,
  • pomieszczenie jest ogrzane równomierniej,
  • łatwiej uzyskać wyższe temperatury w dolnej części pomieszczenia,
  • słabo wymuszają obieg powietrza w pomieszczeniu,
  • większa część ciepła jest odprowadzana przez promieniowanie cieplne.