Kocioł centralnego ogrzewania opalany gazem
Od kotła węglowego różni go znacząco charakter opału, co pozwala w większym stopniu dokonać automatyzacji
procesu spalania
 
Wady i zalety:
 
  • konieczność wykonania instalacji CO,
  • łatwość sterowania,
  • czyste spaliny,
  • czysta kotłownia.
  • wysoka sprawność energetyczna (kotły kondensacyjne)
  • możliwa współpraca z systemem solarnym