Ograniczanie zużycia energii
 
Ograniczenie zużycia energii jest istotnym elementem prawidłowej polityki ogrzewania domu. Zużycie energii powinno
się ograniczać ze względu na:
  • negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
  • zbędne nakłady finansowe.
Zużycie energii można ograniczyć stosując metody zapobiegawcze:
  • aktywne, tzn. bezpośrednio reragujące na zmieniające się warunki (np. regulacja),
  • pasywne lub stałe (np. izolacja termiczna).
Regulacja
 
Regulacja lokalna
Regulacja lokalna polega na instalacji zaworu (mechanicznego lub elektronicznego) na grzejniku lub na dopływie
energii do grzejnika. Zawór taki posiada skalę w stopniach Celsjusza, lub numerację pozwalającą zapamiętać
człowiekowi "odpowiednie" położenia dla wymaganych temperatur. Często spotyka się dwa zawory i przełącznik
"noc/dzień".
Działanie zaworu może być dwojakie:
  • załączony/wyłączony - odcina dopływ energii (np. ciepłej wody, prądu) w momencie wykrycia temperatury
"górnej" w ramach przyjętych widełek dokładności (zależnych od rodzaju grzejnika), a włącza dopływ energii po
wykryciu temperatury "dolnej". Dla dobrej jakości elektrycznych grzejników konwekcyjnych widełki (czyli
faktycznie wahania temperatury w pomieszczeniu) wynoszą 0,5 st. C.
  • płynna regulacja - zmniejszenie przepływu energii (np. wody) do poziomu pozwalającegoo utrzymać żądaną
temperaturę,